Kaset döşeme sistemi özellikle daha fazla döşeme yüklerini taşımak için insanların yoğun bulunduğu döşeme yüklerinin fazla olduğu örneğin okullar, alışveriş merkezleri, otoparklar, sinema tiyatro gibi kültür yapıları, istasyon binaları ve buna benzer yerler için geliştirilmiştir.

Bu tür döşemenin klasik sistemde kalıplanması çok miktarda kerestenin zayi olmasına ve büyük işçilik kayıplarına neden olmakta, netice ürün de son derecede kalitesiz bir imalat olmaktadır. Bunun için KASET DÖŞEME KALIBI, kolay kullanımı sayesinde kalıp hazırlığının çok hızlı, netice ürünün çok kaliteli olmasını sağlamaktadır.

Tüm malzemeler insan taşımasına uygun elle kurulabilen ve vinç gerektirmeyecek parçalardan oluşmaktadır. Düşer kafalı kaset döşeme uygulaması sayesinde kalıpta erken söküm yapılabilmekte bu da az insan az kalıp az emekle çok hızlı ve kaliteli üretim almanızı sağlamaktadır. Sistem kolay kurulabilen taşıyıcı bir iskele ve üzerine konulan kalıpta erken ökümü de sağlayan düşer kafa , düşer kirişlerle ve onun üzerine konulan kaset kalıpları ile tamamlanmaktadır. Bu tür bir kalıp sisteminde malzemeler minimum 15'er kere kullanıla bilmekte bu da yapı içindeki kalıp maliyetini yok denilecek kadar azaltmaktadır. Yanda resimlerde ve perspektif çizimde sistemin detayları görülebilmektedir.